rijksmonumenten.info
ab-c media

API rijksmonumenten.info b├Ęta

Via deze API zijn de gegevens van alle Nederlandse rijksmonumenten, zoals gebruikt in rijksmonumenten.info, beschikbaar voor hergebruik door ontwikkelaars. Aan het gebruik kunnen geen rechten worden ontleend.

Creative Commons Licentie

Gecombineerde bronnen

Basis-url

https://api.rijksmonumenten.info/select/?

Voorbeeld-requests

Documentatie

De api is gebaseerd op Apache Solr. Zie voor meer informatie de tutorial en wiki. Er bestaan libraries voor o.a. .net, php en javascript.

Beschikbare velden

rce_obj_nummer uniek recordnummer in het ODB Extract van de RCE
rce_objrijksnr rijksmonumentnummer
rce_catcode monumentcategorie code (numeriek)
rce_categorie monumentcategorie
rce_objectnaam naam van het monument
rce_straat straatnaam
rce_huisnr_van huisnummer (vanaf)
rce_huisnr_tot huisnummer (tot en met)
rce_huisnummer huisnummer (vanaf-tot en met)
rce_adres straatnaam + huisnummer
rce_postcode postcode
rce_plaats plaatsnaam
rce_gemeente naam van de gemeente waarbinnen de plaats valt
rce_regio naam van de regio (bijv. Mijnstreek)
rce_provincie provincienaam
rce_prov_code provincienaam kort
rce_rdx rijksdriehoek x-coordinaat
rce_rdy rijksdriehoek y-coordinaat
abc_lat geconverteerde breedtegraad
abc_lon geconverteerde lengtegraad
abc_locatie lengtegraad en breedtegraad gecombineerd
rce_omschrijving_redengevend rijksdienst redengevende omschrijving
rce_omschrijving_internationaal omschrijving in geval van z.g.n. internationaal kenteken
rce_heeft_oi heeft omschrijving internationaal (1=true)
rce_bouwstijl (;-delimited)
rce_bouwtype (;-delimited)
rce_architect (;-delimited)
rce_bouwjaar_van bouwjaar (vanaf)
rce_bouwjaar_tot bouwjaar (tot en met)
rce_bouwjaar_ind bouwjaar indicatie nauwkeurigheid
rce_bouwjaar_tekst bouwjaar (vanaf-tot en met) met indicatie
rce_com_nummer complex-nummer
rce_com_naam complex-naam
rce_com_rijksnummer complex-rijksobjectnummer
rce_com_hfdobjnummer complex-hoofdnummer (->rce_obj_nummer)
   
abc_objrijksnr_oud referentie naar oude monumentnummering (pre-2011)
abc_categorie opgeschoonde objectcategorie
   
wiki_pageid id van de wikipedia pagina bron
wiki_title titel van de wikipedia pagina bron
wiki_revision laatste revisiedatum van de bron (YYMMDD)
wiki_adres adres volgens de wikipedia pagina
wiki_woonplaats woonplaats volgens de wikipedia pagina
wiki_objrijksnr rijksmonumentnummer volgens wikipedia
wiki_type_obj objectcategorie volgens de wikipedia pagina
wiki_objectnaam objectnaam volgens de wikipedia pagina
wiki_oorspr_functie oorspronkelijke functie volgens de wikipedia pagina
wiki_bouwjaar bouwjaar volgens de wikipedia pagina
wiki_architect architect volgens de wikipedia pagina
wiki_cbs_tekst  
wiki_lat breedtegraad volgens de wikipedia pagina
wiki_lon lengtegraad volgens de wikipedia pagina
wiki_rd_x rijksdriehoek x
wiki_rd_y rijksdriehoek y
wiki_locatie combinatie van breedte- en lengtegraad (,-gescheiden)
wiki_article naam van bijbehorende wikipedia artikel
wiki_article_url url van bijbehorende wikipedia artikel
wiki_image naam van het wikimedia commons plaatje
wiki_thumbref   thumbnail referentie-code van het plaatje
wiki_thumb_url url naar 100px versie van de thumbnail
   
cit_objrijksnr monumentnummer volgens betreffende citaat
cit_bron bron van betreffende citaat
cit_link link naar bronpagina van betreffende citaat
cit_plaats plaatsnaam volgens betreffende citaat
cit_adres adres volgens betreffende citaat
cit_rm_match monumentnummer volgens RCE
cit_tekst volledige tekst van betreffende citaat